Verovinkkejä

Oman asunnon myynti ei ole aina verotonta

Asunnon myynnistä saatava voitto on verotonta, jos asunnon omistaja on käyttänyt omistamaansa asuntoa omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta omana tai perheensä vakituisena asuntona. On melko yleistä, että omistusoikeuden siirtyminen ja asuntoon muuttaminen tapahtuvat eri aikaan. Jos esimerkiksi asunnon omistusoikeus on saatu tammikuussa ja asuntoon on muutettu vasta helmikuussa, kahden vuoden aika alkaa kulua vasta helmikuussa asuntoon muuttopäivänä.

Tämän takia myyjän on ennen kaupan tekemistä hyvä tarkastaa, milloin hän sai asunnon omistusoikeuden ja milloin hän teki asuntoon muuttamisesta muuttoilmoituksen maistraattiin. Kun asunto myydään, omistus- ja hallintaoikeus asuntoon ei saa siirtyä ostajalle, ennen kuin myyjällä on tullut kahden vuoden yhtäjaksoinen asuminen täyteen. Liian aikaiseen vaiheeseen ajoitettu kaupan tekeminen voi johtaa myyntivoiton verollisuuteen.

Älä myy lahjaksi saamaasi omaisuutta liian aikaisin

Kun lahjoituksen jälkeen myydään lahjaksi saatua omaisuutta, omaisuuden hankintamenona käytetään lahjaverotuksessa käytetyn arvon sijasta lahjoittajan hankintamenoa, jos lahjansaaja myy saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi. Tämä saattaa tulla myyjälle usein yllätyksenä. Lahjaverotuksessa käytettyä arvoa voi käyttää hankintahintana vasta kun myydään omaisuutta, joka on ollut lahjansaajan omistuksessa yli vuoden.
 
Jos omaisuutta myydään vuoden kuluessa lahjoituksesta, kannattaa siis varmistaa, mikä on ollut lahjoittajan hankintameno. Luovutusvoitosta on maksettava pääomatuloveroa. Pääomatulovero on 30 prosenttia aina 50 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 32 prosenttia vuonna 2013.

Kannattaa myös muistaa, että omistusaika lasketaan aina lahjoitushetkestä, joten lahjansaaja saa käyttää lahjoittajan hankintamenon sijasta vain 20 prosentin hankintameno-olettamaa. Vaikka lahjoitettu omaisuus olisi ollut lahjanantajan ja -saajan omistuksessa yhteensä vähintään kymmenen vuotta, ei luovutusvoiton laskennassa voi käyttää 40 prosentin hankintameno-olettamaa. Näin ollen lahjana saadun omaisuuden arvon tulisi yli viisinkertaistua vuoden aikana, jotta 20 prosentin hankintameno-olettaman käyttäminen olisi kannattavaa.

Jotta verotus ei muodostuisi kaksinkertaiseksi, muutetaan lahjaverotusta ottamalla vähennyksenä huomioon osa omaisuuden myynnistä maksetusta verosta, kun myydään alle vuoden omistettua lahjana saatua omaisuutta.