Oikaisu verohallinnon aloitteesta

Veronsaajien oikaisuvaatimuksen määräaika

Verotusmenettelylain mukaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen on tehtävä oikaisuvaatimus tuloverotuksesta neljän kuukauden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymisestä. Veronsaajat voivat kuitenkin aina tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Verotusmenettelylaissa tarkoitetuista erillispäätöksistä oikeudenvalvontayksikön on tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. 

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain mukaan oikeudenvalvontayksikön on tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Sama määräaika koskee erillispäätöksiä, jotka on tehty oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain nojalla.

Ennakkoperintälain mukaan oikeudenvalvontayksikön on tehtävä oikaisuvaatimus verovelvollista koskevasta päätöksestä siten kuin verotusmenettelylaissa säädetään. Verovelvollista koskevat ennakkoperintälain mukaiset päätökset, kuten esimerkiksi verokorttia koskeva päätös, ovat erillispäätöksiä, joten oikeudenvalvontayksikön on tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Lähdeverolain mukaan rajoitetusti verovelvollisen säännönmukaiseen tuloverotukseen haetaan muutosta siten kuin verotusmenettelylaissa säädetään verotuspäätösten muutoksenhausta. Oikeudenvalvontayksikön määräaika oikaisuvaatimukselle on siis neljä kuukautta verovelvollisen verotuksen päättymisestä. Muihin päätöksiin, kuten esimerkiksi lähdeverokorttia koskevaan päätökseen, haetaan muutosta verotusmenettelylain erillispäätöksiä koskevien säännösten mukaisesti. Oikeudenvalvontayksikön määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle muista päätöksistä on siis 60 päivää päätöksen tekemisestä.

Perintö- ja lahjaverolain mukaan oikeudenvalvontayksikön on tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa verotuksen toimittamis- tai muuttamispäivästä.

Kiinteistöverolain mukaan oikeudenvalvontayksikkö ja kiinteistön sijaintikunta saavat hakea muutosta kiinteistöverotukseen siten kuin verotusmenettelylaissa säädetään. Kiinteistöverotusta koskeva oikaisuvaatimus on siis tehtävä neljän kuukauden kuluessa kiinteistöverotuksen päättymisestä. Kiinteistöverolain nojalla ei tehdä erillispäätöksiä.

Varainsiirtoverolain mukaan oikeudenvalvontayksikön on haettava muutosta veron suorittamisvelvollisuutta ja suoritettavan veron määrää koskeviin päätöksiin siten kuin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaissa säädetään. Oikeudenvalvontayksikön määräaika on siis 60 päivää päätöksen tekemisestä.

Viivekorkolain mukaan oikeudenvalvontayksikkö hakee muutosta viivekorkolain nojalla tehtyyn päätökseen oikaisuvaatimuksella, joka on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Veronkantolain mukaan oikeudenvalvontayksikön on haettava muutosta veronkantolain nojalla annettuun päätökseen oikaisuvaatimuksella, joka on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Verotuspäätökseen merkittyyn vastuumääräykseen haetaan kuitenkin muutosta soveltaen, mitä verotusta koskevasta muutoksenhausta säädetään. Siten oikeudenvalvontayksikön on haettava verotuspäätökseen merkittyyn vastuumääräykseen muutosta neljän kuukauden kuluessa verotuksen päättymisestä.