Tuloverotuksessa haetaan ennakkoratkaisua

Tuloverotuksessa haetaan nyt ennakkoratkaisua

Vuoden 2013 alusta alkaen tuloverotusta koskevissa yksittäisissä kysymyksissä haetaan Verohallinnolta ennakkotiedon sijasta ennakkoratkaisua. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ennakkoratkaisupäätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Muutokset koskevat sekä henkilöitä että yrityksiä ja yhteisöjä.

Verohallinto muistuttaa, että vuoden 2013 alussa vireillä oleva ennakkotietohakemus voidaan muuttaa ennakkoratkaisuhakemukseksi. Tällaisessa tapauksessa asiasta on ilmoitettava Verohallinnolle.

Vuoden 2013 alusta alkaen kaikki ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset on liitettävä saatelomakkeeseen (7300). Varsinainen hakemus tehdään edelleen vapaamuotoisesti.

Tämän vuoden alusta vireille tulleita ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia voidaan käsitellä missä tahansa verotoimistossa tai yritysverotoimistossa. Pääsääntöisesti yhteisöasiakkaiden hakemukset käsitellään jatkossakin yritysverotoimistoissa ja henkilöasiakkaiden ja yhtymien hakemukset verotoimistoissa.


Muutoksia hakemusasioissa

Verohallinnon tiedote, 4.1.2013

Vuoden 2013 alusta hakemusasioiden käsittely keskitetään. Tuloverotuksen ennakkotiedot muuttuvat ennakkoratkaisuiksi ja käyttöön otetaan uusi lomake, johon pitää liittää Verohallintoon lähetettävä ennakkoratkaisu- tai poikkeuslupahakemus. Muutokset koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Ennakkoratkaisuja ja poikkeuslupia koskevien hakemusasioiden käsittely keskitetään

Vuoden 2013 alusta vireille tulleita ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia voidaan käsitellä missä tahansa verotoimistossa tai yritysverotoimistossa. Pääsääntöisesti yhteisöasiakkaiden hakemukset käsitellään jatkossakin yritysverotoimistoissa ja henkilöasiakkaiden ja yhtymien hakemukset verotoimistoissa.

Keskittäminen näkyy vain siinä, että asiakkaat saattavat saada selvityspyyntökirjeen, puhelintiedustelun tai päätöksen eri puolilta Suomea.

Joidenkin asiakasryhmien verotus on aiemmin keskitetty niihin erikoistuneisiin Verohallinnon yksiköihin. Näiden ryhmien ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset käsitellään jatkossakin pääsääntöisesti samoissa yksiköissä. Niiden asiakkaiden, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, hakemukset käsitellään jatkossakin Ahvenanmaan verotoimistossa.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu

Vuoden 2013 alusta alkaen tuloverotusta koskevissa yksittäisissä kysymyksissä voi hakea Verohallinnolta ennakkotiedon sijasta ennakkoratkaisua. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ennakkoratkaisupäätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Vuoden 2013 alussa vireillä oleva ennakkotietohakemus voidaan muuttaa ennakkoratkaisuhakemukseksi, jos asiakas niin haluaa. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on ilmoitettava asiasta Verohallinnolle.

Uusi saatelomake

Vuoden 2013 alusta alkaen kaikki ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset on liitettävä saatelomakkeeseen. Varsinainen hakemus tehdään edelleen vapaamuotoisesti. Saatelomakkeeseen kirjataan hakemusta koskevat yksilöintitiedot, mikä nopeuttaa hakemusasian käsittelyn aloittamista.

Saatelomake ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukseen

Minne saatelomake ja hakemus lähetetään

  • Henkilöasiakkaat, liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt lähettävät lomakkeen ja hakemuksen osoitteella

Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto

PL 27

90101 Oulu

  • Yhteisöt (esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt ja yhteisetuudet) voivat lähettää lomakkeen ja hakemuksen mihin tahansa yritysverotoimistoon. Yritysverotoimistojen yhteystiedot

 www.vero.fi/yhteystiedot.

  • Konserniverokeskuksen asiakkaat lähettävät lomakkeen ja hakemuksen osoitteella

Konserniverokeskus

PL 10

00052 Vero

  • Henkilö tai yritys, jonka kotipaikka on Ahvenanmaalla, lähettää lomakkeen ja hakemuksen osoitteella

Ahvenanmaan verotoimisto

PL 44

22101 Maarianhamina

 

Lisätietoa ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksesta