Etsitään yhdessä vastaus verottajalle!

Y-tunnus: 2404990-9

Veroneuvontaa yms. verotukseen liittyvää:

     VeroApu tarjoaa veroneuvontaa henkilöasiakkaille 40 vuoden kokemuksella:      

      
- henkilökohtaisella käynnillä toimistossani
     

 (maanantaina ja keskiviikkona klo 9-14)   
tai  palvelunumerosta 0600-18376

Hoidamme mm.
- perunkirjoitukset
- vastineet
- oikaisuvaatimukset
- valitukset
- testamentit
- edunvalvontavaltakirjat

- muut verotukseen liittyvät toimeksiannot sopimuksen mukaan  


OTA YHTEYTTÄ, ETSITÄÄN RATKAISU YHDESSÄ!
Veroneuvontaa myös p. 0600-18376
Numeroon vastataan mahdollisuuksien mukaan myös iltaisin!

Huom!  

Jos haluat ottaa yhteyttä kirjallisesti ja toivot myös vastausta sähköpostilla  OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ.

Sivun lopussa olevan kommenttikentän kysymyksiin en voi vastata, koska sen kautta ei välity kysyjän sähköpostiosoite VeroAvulle.    


KesäVirrat Soi- musiikkitapahtuma heinäkuussa!      
         

Hellitä hetkeksi ja tule laadukkaan musiikin pariin!

(Lue tarkemmin tapahtuman sivulta)

          

Mitä tietoja tarvitset uutta verokorttia varten?

  • Paljonko saat tuloja kuluvan vuoden aikana?
  • Paljonko olet saanut tuloja tähän mennessä?
  • Paljonko sinulta on peritty veroa tähän mennessä?
  • Onko sinulla vähennyksiä?

Tilaa uusi verokortti ajoissa! Työnantajasi tai muu suorituksen maksaja tarvitsee verokorttisi noin kaksi viikkoa ennen seuraavaa maksupäivää. Uusi verokortti lähetetään postitse.

Et ehkä tarvitsekaan uutta verokorttia, koska voit itse pyytää työnantajaasi korottamaan pidätysprosenttiasi.

Ilmoita uutta verokorttia varten tiedot, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin kuluvan vuoden toteutuvia tulojasi ja vähennyksiäsi. Tiedot vaikuttavat veroprosenttiin sekä kuluvan vuoden verotuksen lopputulokseen.

Ilmoittamasi tiedot tallennetaan verohallinnon tietokantaan, kun olet lähettänyt verokorttitilauksen.

Jos sinulla on verkkopankkitunnukset (tarvitaan tunnistamista varten), voimme tulostaa verokortin useimmassa tapauksessa jo odottaessa.

VeroApu auttaa myös verokorttihakemuksen täyttämisessä.
Lue mitä tietoja tarvitset hakiessasi uutta verokorttia tai muuttaessasi vanhaa >>> 


ONKO VEROKORTTISI AJAN TASALLA?
Lue lisää >>>


Nyt voit muuttaa myös ennakkoveron verkossa              

Maksatko ennakkoveroa? Ennakkoveron hakeminen ja muuttaminen onnistuvat vuoden 2014 alusta lähtien verkossa osoitteessa vero.fi/verokortti.

Voit tehdä muutoksia henkilöasiakkaan ennakkoveroon tai kokonaan uuden ennakkoveron verokortti verkossa-palvelussa, jossa on tähän asti voinut tilata ja tulostaa uuden verokortin. Uusi ominaisuus helpottaa ennakkoveroasioiden hoitamista.

- Palvelussa voi ilmoittaa tai muuttaa ennakonkannonalaisia yritystuloja, maatalouden tuloja sekä vuokra- ja muita pääomatuloja. Sen sijaan ennakonkannonalaisia ansiotuloja, ulkomaantuloja tai luovutusvoittoja ei voi verkossa ilmoittaa tai muuttaa.

Uutta ennakkoveroa tai muutosta varten tarvitset tiedot koko vuoden ennakonkannonalaisista tuloista ja vähennyksistä sekä alkuvuonna saamistasi verokorttituloista ja toimitetuista ennakonpidätyksistä. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai sirullisella henkilökortilla.

Vaivattomasti verkossa

Ennakkovero on etukäteen maksettava tuloveron arvioitu määrä. Ennakkoveroa maksetaan muun muassa elinkeinotoiminnan sekä maatalouden tuloista, vuokratuloista ja omaisuuden myyntivoitosta.

- Esimerkiksi maanviljelijät ja yrittäjät maksavat tyypillisesti ennakkoveroja. Uskon, että heistä monet tekevät mahdolliset muutokset jatkossa verkossa, sillä se on vaivattomin tapa.


Vuoden 2010 verotus vanhenee, vielä voit hakea muutosta tämän 2016 vuoden loppuun mennessä!

 

Oletko varma, että kaikki on oikein vuoden 2010 verotuksessa? Vielä on tämä vuosi aikaa hakea muutosta vuoden 2010 verotukseen. VeroApu auttaa tarvittaessa oikaisuvaatimuksen teossa.

Verotus vanhenee viidessä vuodessa. Vanhentuminen tarkoittaa sitä, ettei verotusta voi enää sen jälkeen muuttaa, vaikka se olisikin toimitettu virheellisesti. Viiden vuoden aika lasketaan verotuksen valmistumisvuotta seuraavan vuoden alusta. Koska vuoden 2010 verotus on saatu valmiiksi vuonna 2011, aikaa muutoksenhaulle on vielä vuoden 2016 loppuun saakka. Vastaavasti parhaillaan toimitettavaan vuoden 2015 verotukseen voi hakea muutosta vielä vuonna 2021.

Mikäli et muista, mitä verotuksessasi tapahtui vuonna 2010, voit pyytää verotusasiakirjasi nähtäväksesi omassa verotoimistossasi.
                        
11.1.2016

              

Tervetuloa kotisivullemme

    

   

Veroneuvonnan lisäksi studiopalveluja:

TÄTÄ klikkaamalla pääset musiikkitarvikeostoksille tuonne  >---------->      

  

Älä ystäväin oottamaan jää!
On tullut aika sun laulujes soida,
ei huominen tuo enempää.
On huomenna kenties jo myöhäistä,
niin sääli sun laulujas unhoittuneita!
Sä lauseet tärkeimmät voit unohtaa,
ne laulusi kertoa saa.

Tule studioon, niin laitetaan laulusi levylle!    
 

Mieltä askarruttavaa seuraavassa

Kysymyksiä ja vastauksia:
 (katso myös "Usein kysyttyä"

Verotetaanko pellon myynnissä luovutusvoitosta?

K: Olen myynyt isältäni lahjaksi saamani pellon (noin 2 ha) veljelleni. Joudunko maksamaan myyntivoittoveron, joka tässä tapauksessa laskettaisiin 40 %:n hankintameno-olettaman mukaan (olen omistanut pellon yli 10 vuotta)? Olen kuullut, että pellon myynti sisarusten välillä olisi verovapaata.

V: Myynti on verovapaa, jos olet harjoittanut pellolla maataloutta.

Myynti ei veroteta silloin, kun luovutat harjoittamaasi maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta lähiomaiselle eli tässä tapauksessa veljellesi ja kun omaisuus on ollut sinun tai sen, jolta olet omaisuuden vastikkeettomasti saanut, omistuksessa yhteensä yli 10 vuoden ajan.

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt lisäksi ratkaisussaan KHO:2010:25, että lain säännös ei edellytä, että luovuttajan olisi harjoitettava aktiivisesti maataloutta juuri ennen luovutusta, jotta luovutus olisi verovapaa pellon osalta.

 

Voinko vähentää luovutustappion puolison voitoista?

K: Olen myynyt arvopapereita. Voinko siirtää verotuksessa osakkeiden luovutuksesta syntyneen tappion vähennettäväksi puolison osakkeiden myynnistä saadusta voitosta?

V: Tappiota ei voi vähentää puolison verotuksessa. Luovutustappiot vahvistetaan ja vähennetään verovelvollisella henkilökohtaisesti, eikä niiden osalta ole säädetty mitään puolisoita koskevia erityissäännöksiä.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.Saako lumitöistä kotitalousvähennyksen?

Lumenauraus asunnon piha-alueella on tavanomaista kotitaloustyötä, josta saa kotitalousvähennyksen. Oikeus kotitalousvähennykseen säilyy, vaikka auraustyö on tehty koneella. Myös konetyön osuus oikeuttaa vähennykseen, jos kotitaloustyön vähennysedellytykset ovat muutoin kunnossa.

Muista myös, että työn tehneen yrityksen tulee olla ennakkoperintärekisterissä sopimuksentekohetkellä. Jos työ perustuu yli vuoden kestävään toimeksiantosuhteeseen, on rekisteröinti tarkistettava vähintään kerran vuodessa.Olenko vastuussa vainajan veloista?

Jos vainajalta jää velkoja, maksamattomia laskuja yms. eikä hänellä ole varoja kuollessaan, mikä on kuolinpesän osakkaan vastuu tässä tapauksessa?

Tällöinkin tulee  tehdä asianmukainen perukirja laissa säädetyssä kolmen kuukauden ajassa kuolinpäivästä ja toimittaa se verotoimistoon.

Marraskuun 2004 alusta tuli voimaan perintökaaren muutos kuolinpesän osakkaan velkavastuusta. Tällöin kuolinpesän osakkaiden velkavastuusta pääsääntöisesti luovuttiin. Osakkaan vastuu vainajan veloista rajoitettiin yleensä vain vainajalta jääneeseen omaisuuteen.

Perintökaaren mukaan perunkirjoitusvelvollinen osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta vain, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Sama vastuu on osakkaalla, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan.
12.9.2011/VeroApu


Milloin vero luovutusvoitosta maksetaan?

Jos luovutusvoitto on saatu esim. vuonna 2011, veron maksu hoidetaan seuraavasti:

Luovutusvoiton vero maksetaan jäännösverona kahdessa erässä viimeistään 2012 joulukuussa ja helmikuussa 2013.

Sen voi maksaa myös vapaaehtoisena ennakontäydennysmaksuna syyskuun 2012 loppuun mennessä. Jos ennakontäydennysmaksu maksetaan viimeistään 31.1.2012, vältytään kokonaan jäännösveron korolta.

Jäännösveron korko on Suomen Pankin kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden vahvistama viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Jos jäännösveron määrä ylittää 10 000 euroa, on korko Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä. Verovuoden 2010 osalta nämä korot ovat 0,5 ja 3 %. Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään 20 euroa, enintään koron määrä.

Ilmoitus luovutusvoitosta (lomake 9) on annettava vuoden 2011 esitäytetyn veroilmoituksen kanssa, eli toukokuussa 2012. Jos verottaja kuitenkin muistaa ennakkoveron määräämistä koskevalla tiedustelulla ja 9 lomakkeen täyttöpyynnöllä jo vuoden 2011 puolella, on luovutusvoiton määrä selvitettävä määräaikaan mennessä ja vero maksettava verottajan määräämään eräpäivään mennessä. Tällöin ei enää erikseen tarvitse antaa toukokuussa 2012 lomaketta 9, koska verottaja on jo lisännyt luovutusvoiton valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle. Tämä on kuitenkin syytä tarkistaa huolellisesti.
12.9.2011/VeroApu


Pitääkö perintöasunnon myyntivoitosta maksaa veroa?

Väärä käsitys on, että perintöasunnon myyntivoitosta ei tarvitsisi maksaa veroa, jos perinnönsaajat pitävät asuntoa nimissään yhden vuoden ennen myyntiä.

Tämä ei pidä paikkaansa. Perintöjen sijasta lahjaksi saatua omaisuutta koskee kyllä niin sanottu yhden vuoden sääntö, mutta sekään ei takaa, että myynnistä ei tarvitsisi ollenkaan maksaa myyntivoiton veroa. Sääntö takaa vain sen, että lahjan saaja saa omaisuutta edelleen myytäessä käyttää hankintamenonaan lahjan lahjaverotusarvoa. Tuloverolain mukaan lahjan saajan hankintamenona käytetään lahjoittajan hankintamenoa, jos lahjan saaja luovuttaa saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi.
12.9.2011/VeroApu

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.

Riitta | Vastaa 25.02.2015 09.28

Toivottavasti jaksat vielä pitkään tehdä tätä veroneuvontaa.
On hvät ja helpot sivut netissä.
Hyvää kevään odotusta.
terveisin Riitta

Susanna | Vastaa 05.11.2014 21.29

Kiitos paljon tiedosta, aivan mahtava palvelu teillä!
T. Susanna

Piia | Vastaa 14.10.2014 10.06

Kiitos oikein paljon selkeästä vastauksesta. Olen kolme kertaa soittanut verotoimistoon, yhdistäneet ihmiseltä toiselle. En saanut vastausta vaikka lupasivat.

Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

11.08 | 11:16

Kuitti pitää aina antaa varsinkin käteismaksuista. Verottajalle voi ilmoitta laiminlyönnin ja verovilpin veottajan sivulla: www.vero.fi/palaute/Anna vihje

...
11.08 | 02:14

hei. voiko hinausauton kuljettaja ottaa käteismaksua ilman kuittia ja jättää tien päälle pa. 180km kotiin jotenkin. terveisiä Jari-Anterolle

...
13.06 | 09:46

Hei! Pyydän lähettämään kysymyksen sähköpostilla osoitteeseen veroapu@gmail.com, että voin vastata henkilökohtaisesti.

...
12.06 | 19:59

Olen lapseton yksin asuva.Haluaisin tehdä testamentin miesystävälleni.Paljoko hän maksaa veroa mökki,auto+kodin irtaim.rahat.

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS